Tag: இலக்கணம்

ஓர் ஒரு

ஓர் ஒரு

1. அறிமுகம்     அறுகம் புல்லை அகராதிகளில் தேடி அலைந்தபோது 'ஓர்', 'ஒரு' ஆகிய சொற்கள் தடக்குப்பட்டன.     யாழ்ப்பாண அகராதி (முதற்பதிப்பு 1842, மறுபதிப்பு 2006): அறுகு - ஓர்புல்,    Winslow’s A Comprehensive Tamil ...